top of page
FD7491F9-EF0E-485A-807C-95A48193C49C.jpg

VÄLKOMMEN

Svalornas Sangha är en grupp för socialt engagerad praktik. Vi har en zenbuddhistisk grund, men är öppna för interreligiösa samarbeten och metoder för att fördjupa meditativ praktik samt engagemang för samhälle och miljö.

Svalornas Sangha: Välkommen
Grass%20and%20morning%20sun_edited.jpg
Image by Jay Castor
Image by Gustav Gullstrand

MEDITATION PÅ PLATS

Varje tisdag kl 17.00-17.30 håller Pake meditation på Ashtanga Yogashala Göteborg. Detta tillfälle är gratis och öppet för alla.

Boka här!

ONLINEMEDITATION

Vi erbjuder onlinemeditationer via Zoom.

 Under 108 dagars åtagandet 2023 1 januari - 19 april kommer vi att erbjuda Online Zendo måndag-fredag kl 7.00-8.00.

Zoomlänk

RETREATER

Vi erbjuder retreater i ädel tystnad. Under retreaterna erbjuds dharmatal, enskild undervisning etc.

Datum

• 12-16 april, Zen-sesshin, Valinge Retreatgård, Halland. Lärare: Pake.

Mer info och bokning - klicka här! 

  • 19-23 juli Zen-sesshin, Valinge Retreatgård, Halland. Lärare: Pake

Anmälan via mail om det ej finns länk:  svalornassangha@gmail.com

Svalornas Sangha: Projekt
zencirkel.jpg
ihOFKlbqTQyzmEqpMERDsA.jpg
jukai.jpeg

ZEN-CIRKEL

Zen Cirkel är en sammankomst där vi utövar meditation, Council Circle, studerar, gemensamt lagar mat och umgås.

Datum

  • 20-21 maj, Ramnared Halland

Anmälan via mail:  svalornassangha@gmail.com

DAY OF REFLECTION

Day of Reflection är en meditationsdag där vi mediterar och reflekterar över hur vi lever våra liv med utgångspunkt i Zen Peacemaker Precepts.

Datum

  • 25 mars - Ashtanga Yogashala Göteborg, Risåsgatan 14 alt. i naturen

Anmälan via mail:  svalornassangha@gmail.com

JUKAI

Att ta emot Jukai är en viktig ceremoni inom zen. Det innebär att man studerar, och utövar de buddhistiska föreskrifterna och åtar sig att försöka leva efter dom i sitt liv. 


I Zen Peacemakers så innebär det att du först studerar föreskrifterna i grupp eller enskilt med en Lay Preceptor under ca 1 år. Du tigger också ihop tyg till din rakusu och syr den.

Är du intresserad så kontakta Pake Daigen Angyo Hall som är Lay Preceptor inom Zen Peacemakers Order.

Svalornas Sangha: Projekt
desk%20globe%20in%20wooden%20board_edited.jpg

ZEN PEACEMAKERS INTERNATIONAL

Svalornas Sangha är en Affiliate Group till Zen Peacemakers International som är en global rörelse av grupper som utövar meditation av något slag med utgångspunkt i de tre fundamenten: icke-vetande, bära vittnesmål och agerande. Peacemakers strävar efter att leva ett etiskt upprätt liv och att engagera sig socialt och samhälleligt som en väg till uppvaknande.

Svalornas Sangha: Om oss
bottom of page