top of page
skräp från havet på en strand

REN KUST

Marint skräp har på bara några decennier blivit ett gigantiskt problem både ute till havs och längs våra kuster. Västkusten – framförallt Bohuslän – har länge varit särskilt utsatt för skräp från havet. Bara Bohuskusten får ta emot flera hundra ton skräp årligen.

 

Varje år driver stora mängder skräp iland längs Västkusten. Förr i tiden var skräpet gjort av naturmaterial och förmultnade efter något år. Idag består det (virke och stockar undantagna) upp till 90% av plast i olika former. Resterande skräp utgörs av glas och metall. Modernt strandskräp bryts inte ner utan blir liggande på stränderna under årtionden, kanske århundraden, om det inte städas bort.

 

Arbetet med strandstädning utförs av kommunernas personal, upphandlade entreprenörer, ett antal ideella organisationer och, inte minst, alla frivilliga. Sammantaget städas ungefär 200 ton skräp på ständerna mellan Strömstad och Kungsbacka kommuner, varje år.

 

Att strandstäda är inte bara att plocka upp det uppenbara. Det handlar om att ställa in ögonen och även se alla de mindre föremålen; kapsyler, topspinnar, ballongpinnar, hagelförladdningar, rester från tampar med mera. Dessa föremål, bland många andra, utgör en fara dels för havslevande fåglar och djur, dels för havets ekosystem i stort.

( Från Västkuststiftelsens sida Ren Kust)

 

Svalornas Sangha har engagerat sig i Ren Kust genom att på vissa Day of Reflection praktisera strandstädning som meditation. Vi förde också tanken vidare till staden och att plocka upp skräpet i Göteborg som blåser ut i kanalen, älven och vidare ut i havet.

 

Ta med dig några vänner till en strand nära dig du med!

Klicka här för att komma till Ren Kust!

bottom of page