top of page
R1-08376-0006.JPG

DAY OF REFLECTION

Day of Reflection är en meditationsdag med extra uppmärksamhet på bodhisattvaföreskrifterna. Vi läser/tar emot föreskrifterna för en dag, mediterar gående och sittande och avslutar dagen med Council Circle, delande kring något som är levande i oss kring föreskrifterna i vårt dagliga liv.

Ibland ingår det någon form av arbete, eller att agera. Det har varit strandstädning, restaurering av äng, ordinationsceremoni för träd hotade av avverkning, utskick till fängelser för Böcker Bakom Galler osv.

Dagen är till största delen i ädel tystnad (tystnad till kropp, tal och sinne). De flesta Day of Reflection håller vi utomhus i naturen. Meditation i naturen är ett sätt att väcka medkänslan med jorden och allt levande. Då får man klä sig efter väder och ha med sig något att sitta på vid behov. Ta också med matsäck för en liten fika mitt på dagen.

Är vi utanför Göteborg, så brukar vi ordna samåkning med anmälda, alternativt hämta upp vid närmaste station/hållplats.

Schema oftast kl 9-15 alt 10-16, se aktuell dag.

Alla är välkomna att delta. Du behöver inte ha någon längre meditationserfarenhet för att kunna delta, men bar om du har mediterat något tidigare.

Maila för anmälan!

bottom of page