top of page
svalorna.jpg

SVALORNAS SANGHA

Peacemakers Sweden

Svalornas Sangha är en grupp för socialt engagerad buddhism. Vi har en zenbuddhistisk grund, men är öppna för interreligiösa samarbeten och metoder för att fördjupa meditativ praktik samt engagemang för samhälle och miljö.

Sanghans syfte är att låta medlemmar fördjupa sin meditativa praktik, och att stärka dem att agera på det lidande de möter i världen. Syftet är också att föra samman meditativ praktik och socialt engagemang och låta dessa två fördjupa och stärka varandra. Det innebär att vi inte ser meditativ praktik som något som bara sker i vissa ställningar eller former, utan något vi kan föra med oss ut i allt vi möter i livet, och att även socialt engagemang kan vara en väg till insikter vi når genom meditation. Vi försöker odla ett sätt och en attityd där vårt engagemang i världen utgår från meditation. Sanghan vill också finnas där med metoder för meditation till de som arbetar med aktivism eller andra former av samhällelig förändring, då insikter och  attityder vi odlar i meditation kan vara väldigt hjälpsamma för att orka fortsätta arbeta i en värld som brinner.

I Svalornas Sangha är den etiska kontexten för vårt utövande viktig och det erbjuds möjligheter att tidigt studera de buddhistiska föreskrifterna aktivt med lärare och i grupp.

Att praktisera någon form av meditation innebär att öppna upp till världen och sig själv precis som det är och att se att vi blir till tillsammans i ömsesidig tillblivelse. När vi ser allt klarare att vi inte är separerade från det vi vanligtvis uppfattar som världen utanför oss själva, så vill vi också spontant agera på lidande vi ser i världen. 

"When we bear witness, when we become the situation - homelessness, poverty, illness, violence, death - the right action arises by itself. We don't have to worry about what to do. We don't have to figure out solutions ahead of time. Peacemaking is the functioning of bearing witness. Once we listen with our entire body and mind, loving action arises." (Bernie Glassman)

I zen pratar vi om medkänslans bodhisattva, Kanzeon. En bodhisattva är en varelse som uppnått uppvaknande, men väljer att stanna i den här världen så länge det finns andra varelser som lider. Kanzeon betyder den som hör världens gråt. Hon har tusen armar och varje hand har något som kan lindra lindade, allt efter vad situationen kräver. I Svalornas Sangha är Kanzeon en förebild och vi vill föra ut praktiken till platser och sammanhang där vi tydligt hör världens gråt idag. 

Vår praktik och vårt engagemang i utgår från tre fundament:

  • Icke-vetande, att ge upp fixerade idéer om mig själv och världen

  • Bära vittnesmål, till världens glädje och sorg

  • Agera, från det som spontant väcks genom icke-vetande och att bära vittnesmål

Svalornas Sangha - Peacemakers Sweden har merparten av sina aktiviteter i området runt Göteborg, men är öppna för att komma till andra platser där vi kan komma i kontakt med lidandet i världen idag, platser där världens gråt hörs.

Vi har ingen fast plats för våra meditationer och aktiviteter, utan möts på olika platser beroende på aktivitet. Naturen och staden är vår zendo, eller meditationssal. Svalornas Sangha har också en hel del aktivitet på Ashtanga Yogashala Göteborg, samt retreat/sesshiner på Valinge Retreatgård.

Initiativtagare till Svalornas Sangha är Pake Daigen Hall, Sensei/zenlärare och Lay Preceptor i Zen Peacemakers- och White Plum Asanga-traditionen. Efter att ha gjort ett Bearing Witness Retreat i Auschwitz-Birkenau med Zen Peacemakers, började han studera med Roshi Barbara Salaam Wegemüeller, som är lärare för Spiegel Sangha, Zen Haus Bern i Schweiz. Roshi Barbara Salaam blev utsedd till lärare i Zen Peacemakers av Roshi Bernie Glassman. Sensei Pake Daigen Hall har fått Dharmaöverföring av Roshi Barbara Salaam Wegemuller.

bottom of page