top of page
0A8E667B-5AD1-4A15-A270-25578B51FDBC_edi

GAMMELSKOG

Sverige är ett land med väldigt mycket skog. Tyvärr är det största delarna av denna skog träd-åker, där den biologiska mångfalden blir betydligt lägre och som skördas i allt kortare cykler. Skog, riktig skog - gammelskog, som fått stå relativt orörd av mänsklig påverkan en längre tid utgör en ständigt minskande del av vår skog. Skog där biologisk mångfald kan bli stor blir alltså allt ovanligare. Värdefull skog behöver skyddas, men idag avverkas de skyddas. 

Förutom att gammelskog rymmer höga naturvärden och stor biologisk mångfald, så är det vår bästa kolsänka. Så länge träden växer och står kvar ger det en kolinlagring från atmosfären. Nyplanterad skog börjar inte lagra in koldioxid, så att det blir en positiv effekt förrän efter 25-30 år.

 

Vi har ofta våra Day of Reflections eller Zen Circles i skogen, och planerar längre skogs-retreat. Det innebär både att bära vittnesmål om naturens skönhet och förundras över allt liv, och att bära vittnesmål om produktionsskog, kalhyggen och gammelskog. Att meditera i naturen är en möjlighet att vakna upp till hur vi blir till tillsammans med världen.

Insamlingsstiftelsen Naturarvet köper in gammelskog och skyddar den från avverkning. Svalornas sangha har börjat en insamling för att stötta Naturarvet och skydda våra värdefulla gammelskogar. Så här skriver de på sin webbsida:

Naturarvet har genom insamlingar köpt upp flera gammelskogar som nu är skyddade för all framtid. Just nu samlar vi in pengar till tre förvärv som tillsammans utgör Fågelskärsuddens gammelskog på Gräsö i Uppland, ett förvärv som är Ullersjöbäckens gammelskog vid Stora Blåsjön i Jämtland och ett förvärv som är Ekås ek-bokskog i Gällared socken i Halland. Läs mer om skogarna genom att klicka på bilderna nedan. Tillsammans bevarar vi det sköra livet på Jorden!

Svalornas sanghas insamling har gått till skog i Ekås ek-bokskog i Gällared, Halland.

Ordination av träd

Inspirerad av engagerade buddhister i den thailändska buddhismen, så har Svalornas sangha ordinerat träd som hotas av avverkning. Om det finns träd med viktiga naturvärden i områden som är avverkningsanmälda, så ordinerar vi träd till att bli en del av vår sangha, träden är Peacemakers, bodhisattvor, som gör sitt arbete för världen genom att få stå och leva där de är. Ordinerade träd märks ut som en signal till skogsbolag och ägare att värna dessa träd. Vi tar också kontakt med ägare för att vädja om att spara dessa träd.

bottom of page