top of page
jizo01.jpg

BODHISATTVAFÖRESKRIFTERNA

I Zen Peacemakers lägger vi stor vikt vid den etiska sidan av vår praktik. Det tar sig bland annat uttryck i att vi studerar bodhisattvaföreskrifterna tidigt. Dessutom studerar vi föreskrifterna i minst ett år före vi tar emot dessa föreskrifter i Jukai-ceremonin. I Zen Peacemakers har vi också lagt till De tre principerna och De fem åtagandena för att förtydliga det systemiska etiska perspektivet.

De tre tillflykterna

Medveten om min plats i livets oändliga cirkel, tar jag min tillflykt till:

Buddha, enhet, den vakna naturen hos alla varelser

Dharma, mångfald, oceanen av visdom och medkänsla

Sangha, harmoni, det ömsesidiga tillblivandet av enhet och mångfald

 

De tre rena föreskrifterna

Jag åtar mig att inte skada.

Jag åtar mig att göra det goda.

Jag åtar mig att odla det vakna sinnet för alla varelsers skull.

 

De tre principerna för Zen Peacemakers

Jag kommer att förkroppsliga Icke-vetande och ge upp förutfattade idéer.

Jag kommer att bära vittnesmål, och öppna mitt hjärta för glädjen och lidandet i världen.

Jag komer att agera kärleksfullt utifrån icke-vetande och att bära vittnesmål.

 

De tio huvudföreskrifterna

1. Se att jag inte är separerad från något som är. Detta är föreskriften om att Inte döda eller skada.

2. Vara tillfreds med det jag har. Detta är föreskriften om att Inte stjäla.

3. Möta livets mångfald med respekt och värdighet. Detta är föreskriften om anständigt beteende.

4. Lyssna och tala från hjärtat. Detta är föreskriften om att inte ljuga.

5. Odla ett sinne som ser klart. Detta är föreskriften om att inte vara okunnig.

6. Bära vittnesmål till varje ögonblicks gåva. Detta är föreskriften om att Inte tala om andras fel och brister.

7. Säga vad jag uppfattar som sanning. Detta är föreskriften om att Inte upphöja mig själv och skylla på andra.

8. Använda alla ingredienser i mitt liv. Detta är föreskriften om att Inte vara snål.

9. Bära vittnesmål till känslor som väcks. Det är föreskriften om att Inte klänga fast i ilska.

10. Hedra mitt liv som en fredsskapare. Detta är föreskriften om att Inte smutskasta de Tre Skatterna.

 

Zen Peacemakers fem åtaganden

1. Jag förbinder mig att arbeta för en kultur av icke-våld och vördnad för livet.

2. Jag förbinder mig att arbeta för en kultur av solidariet och rättvis ekonomisk ordning.

3. Jag förbinder mig att arbeta för en kultur av inkludering och ett liv baserat på sanning.

4. Jag förbinder mig att arbeta för en kultur av lika rättigheter för alla människor, samt respekt och uppskattning av mänsklig mångfald.

5. Jag förbinder mig att arbeta för en kultur av hållbarhet och förvaltande av jorden.

bottom of page