top of page
Image by Hiroshi Tsubono

LÄRARE

Pake Daigen Hall

Pake Daigen Hall är sensei/zenlärare i Zen Peacemaker-/White Plum Asanga-traditionen och har sin grund i zen med över 20 års daglig meditationspraktik. Han brinner för att föra samman meditativa traditioner och socialt engagemang. 

Hans väg in i zen började redan 1991 då han läste en bok av Taisen Deshimaru. Vägen in i zen kom via en längtan efter klarhet i sinnet och en tydlig etisk väg för livet. Pake var under tonåren och 20-årsåldern engagerad i miljö-, freds- och solidaritetsfrågor, men letade efter en väg att hålla ihop det samhälleliga engagemanget med ett eget etiskt upprätt liv. I många av rörelserna tyckte han sig se en diskrepans mellan ideal, och hur vägen försökte nås. Buddhismen blev en väg som gav stadga åt ett samhälleligt engagemang och samtidigt arbetade med de egna reaktiva mönstren och begären.

Under flera år studerade han på egen hand zen och annan buddhism och försökte få till en kontinuerlig meditationspraktik. Ett stort motstånd mot organsierad religion gjorde honom skeptisk till att närma sig en buddhistisk sangha. Efter många års försök att på egen hand praktisera och studera buddhism, så läste Pake boken "Zens tre pelare" av Philip Kapleau. Han tog då ett beslut att meditera varje dag i två år och därefter ta kontakt med en sangha om det var den buddhistiska vägen han ville fortsätta på. Några år senare började han praktisera med Zenbuddhistiska Samfundet och blev elev till Roshi Sante Poromaa och Roshi Kanja Odland. 2005 blev Pake sanghaledare för Göteborg Zen Center, ett stadscenter som han startade i denna tradition. 2009 blev Pake ordinerad inom denna tradition och 2013 började han ge daisan (enskild undervisning). 

Samma år, 2013, träffade han för första gången Roshi Bernie Glassman, en av grundarna av Zen Peacemaker Order, och Roshi Barbara Salaam Wegemüller på ett Bearing Witness Retreat i Auschwitz-Birkenau med Zen Peacemakers. Dessa möten gjorde ett starkt intryck på Pake, då han hittade en tradtion som tydligt förde samman zen och samhälleligt engagemang. Efter detta började Pake studera med Roshi Barbara Salaam Wegemüller.

2018 lämnade Pake rollen som sanghaledare för Göteborg Zen Center och startde tillsammans med en liten grupp andra intresserade Svalornas Sangha, en zenbuddhistisk tradition knuten till Zen Peacemaker-traditionen. Vid en ceremoni i Spiegel Sangha Bern blev han Lay Preceptor år 2022 och sommaren efter gav Roshi Barbara Salaam Wegemüller Pake dharmaöverföring vid en zenlärarceremoni i Göteborg.

 

Pake är också utbildad Mindfulnesslärare genom Center for Mindfulness Sweden, samt är en av få svenska lärare inom Mindful Self-Compassion. Han är också kursledare inom Path of Freedom genom Prison Mindfulness Institute som inriktar sig på mindfulnessbaserad emotionell intelligens för intagna på fängelser. Pake har sedan 2006 medverkat i P1 i ”Vid dagens början” och ”Morgonandakten”.

tre lärare i zen efter shiho ceremoni

LINEAGE

Barbara Salaam Wegemüller

Barbara Salaam Wegmüller, zenlärare, Schweiz

Roshi Barbara Salaam Wegemüller är född 1952 och bor i Bern, Schweiz. Hon är gift med Roland Wegemüller (också roshi i Zen Peacemakers) och har fem vuxna barn, och fem barnbarn. Barbara och Roland grundade Spiegel Sangha Zen House som ligger i anknytning till deras hem. Här möts sanghan för zazen, zazenkai/Day of Reflection, workshops och retreat. 

 

Från 1990 till 2001 studerade hon i en Sufi-tradition. 1999 mötte hon Bernie Glassman och efter flera års som elev till honom gav Bernie henne Dharmaöverföring 2011. Fyra år senare gav han henne inka, det vill säga roshi/zenmästare. Barbara studerade också föreskrifterna med roshi Eve Marko som gjorde henne till Lay Preceptor 2008. Mellan 2005 och 2023 var hon Spirtual Holder för Bearing Witness Retreat i Auschwitz-Birkenau. Barbara var också styrelsemedlem i Zen Peacemaker International åren 2016-2021.

Vid sidan om sitt utövande med Bernie i Zen Peacemakers har hon studerat tibetansk buddhism med lama Tsultrim Allione.

Frågan om flyktingars situation ligger henne varmt om hjärtat. Hon brinner också för att stötta lekmannautövare och att föra samman familjeliv och en andlig praktik i det vardagliga livet.

Bernie Tetsugen Glassman

Bernie Glassman, zenlärare och grundare av Zen Peacemakers Order

Roshi Bernie Glassman var en omtalad pionjär inom amerikansk zen. Bernie föddes 1939 i Brooklyn, New York till invandrade föräldrar från östra Europa. Han växte upp i en judisk familj med stark socialistisk hållning. 


Bernie lärde ut zen från 1970-talet till sin död 2018. Han blev elev till Taizan Maezumi och hjälpte till att grunda  Zen Center of Los Angeles. 1976 tog han emot Dharmaöverföring från roshi Maezumi. 1980 flyttade han från Los Angeles och grundade Zen Community of New York. Från 1980-talet började Bernies undervisning få en stark inriktning mot socialt engagerad buddhism. Han grundade Zen Peacemakers Order och utvecklade Bearing Witness Retreat och Street Retreats, grundade sociala företaget Greyston Bakery och boende för hemlösa, samt hospice för aidssjuka. Bernie arbetade mycket interreligiöst och inkorporerade metoder från olika traditioner. 
 

Bernie Glassman dog 4 november 2018.

Hakuyu Taizan Maezumi

Roshi Taizan Maezumi levde mellan 1931 och 1995. Han hade ett betydande inflytande på zenbuddhismens utveckling i USA. Maezumi ordinerades som zenmunk i Soto-traditionen när han var 11 år och studerade vid Sojiji. Han fick Dharmaöverföring av Hakujun Koroda roshi 1955. Utöver det mottog han inka från både Koryu Osaka roshi och Hakuun Yasutani roshi.


Maezumi roshi flyttade till Los Angeles 1956, som zenpräst vid Zenshuji Temple. Han gav sitt liv åt att lägga en stark grund för att zenbuddhismen skulle kunna växa i väst. År 1967 grundade han Zen Center of Los Angeles. Under sitt liv grundade Maezumi roshi sex zenbuddhistiska tempel i USA och Europa som är registrerade hos Soto-traditionen i Japan. 

Maezumi roshi gav Dharmaöverföring till 12 efterträdare: Bernie Tetsugen Glassman, Dennis Genpo Merzel, Charlotte Joko Beck, Jan Chozen Bays, John Daido Loori, Gerry Shishin Wick, John Tesshin Sanderson, Alfred Jitsudo Ancheta, Charles Tenshin Fletcher, Susan Myoyu Andersen, Nicolee Jikyo Miller och William Nyogen Yeo.

Taizan Maezumi, lärare i zen och grundare av Zen Center of Los Angeles
bottom of page