top of page
blommor i vägkant

VÄRLDENS LÄNGSTA BLOMSTERÄNG

Jordens minskade biologiska mångfald är ett stort hot mot vår överlevnad. Våra ekologiska system kan kollapsa om allt fler nyckelarter dör ut. Världens gråt hörs tydligt när vi bär vittnesmål om vår natur och hur många arter vårt levnadssätt utrotar. Ängarna som växt fram med vårt kulturlandskap har (eller hade) en väldigt hög bilogisk mångfald). Att återskapa ängar kan vi göra på landet, i staden och längs våra vägkanter (som då också blir korridorer av biologisk mångfald).

Var med och skapa världens längsta blomsteräng

I takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat kraftigt i Sverige har både ängsväxter och pollinatörer så som bin, humlor och fjärilar blivit allt färre. Nu är det dags att ta till vara på en ofta bortglömd yta, nämligen landets alla vägrenar.

(Från Naturskyddsföreningens sida Världens längsta blomsteräng)

 

Svalornas Sanghas lärare, Pake Daigen Hall, har ett lagt till en vägkant i Naturskyddsförenings projekt, och även ett par andra med band till Svalornas Sangha är involverade i närheten av sina hem. Det är ett väldigt enkelt sätt att konkret bidra till biologisk mångfald och vem som helst kan adoptera en bit vägkant och ta hand om den. I Ramnared har vi också sedan många år haft ett ängsprojekt där vi slår ängen med lie och hässjar det slagna gräset till hö. Våren 2024 kommer vi också att påbörja ett ängsprojekt på Valinge Retreatgård där vi har våra sesshiner.

 

Adoptera en bit vägkant tillsammans med några vänner du med! 

Klicka här för att komma till Naturskyddsföreningen för information om projektet!

bottom of page