top of page
inspelningsutrustning för ljud vid vatten

LYSSNINGSTIPS

Andakten i P1 med Pake Daigen Hall

Sedan 2015 har Pake haft de buddhistiska inslagen i Andakten i P1. För världsreligionerna (andra än kristendom) så väljer redaktionen ett tema som företrädarna för de olika religionerna ska tala om under Världsreligions-veckan. På länken finns några av dessa program. Klicka här om du vill lyssna!

Vid dagens början i P1 med Pake Daigen Hall

Pake var regelbundet med i programmet Vid dagens början och delade något från ett buddhistiskt och personligt perspektiv åren 2006 till 2014. Klicka här om du vill lyssna! 

PODDAR OM ENGAGERAD PRAKTIK, ZEN OCH BUDDHISM

Det finns idag oändligt många poddar med spännande innehåll. Här har vi valt ut några som tar upp ämnen som ligger nära vad denna sangha håller på med.

Mangolunden - en podcast om det andliga och världsliga

Mangolunden görs av systrarna Josephine och Johanna Norrbo. Josephine är med i styrelsen för Svalornas sangha och har en meditationsgrupp i Malmö knuten till sanghan.Flera med anknytning till Zen Peacemakers är med. Pake Daigen Hall i det allra första avsnittet, och i det andra Roshi Joan Halifax. Annika Spalde som varit med och startat Fredsvandrarna är också med. Klicka här om du vill lyssna!

Awake in the world - Michael Stone Teachings

Ett arkiv av undervisning efter Michael Stone som undervisade i yoga och buddhism med ett tydligt perspektiv av engagerad praktik. Michael Stone besökte Ashtanga Yogashala Göteborg vid ett par tillfällen innan han gick bort 2017. Klicka här om du vill lyssna!

Upaya Zen Center - Dharma podcast

Roshi Joan Halifax startade Upaya Zen Center på 1990-talet efter att ha studerat med Seung Sanh, Thich Nhat Hanh och Bernie Glassman. Honär också medlem av Zen Peacemaker Order. Upaya Zen Center är ett viktigt center för socialt engagerad buddhism i världen idag. Klicka här för att lyssna!

Village Zendo podcast

Dharmatal av Roshi Enkyo O'Hara, medlem av Zen Peacemaker Order, och andra zenlärare vid Village Zendo i New York. Klicka här för att lyssna!

Pilgrim Heart

Krishna Das, medlem i Zen Peacemaker Order, utövare av Bhakti Yoga och som är känd för sina kirtan. Krishna Das var elev/följare till Maharajji, eller Neem Karoli Baba. Krishna Das satte också musik till inledningsversen i Gate of Sweet Nectar-ceremonin som görs regelbundet i Zen Peacemaker-traditionen.

Klicka här om du vill lyssna! 

GUIDADE MEDITATIONER

På Insight Timer har Pake flera guidade meditationer. Här är ett urval:

6 R på andetaget

Kärleksfulla andetag

Öppen uppmärksamhet

bottom of page